STRONA GŁÓWNA

ATLAS RYB

REGULAMIN SZKÓŁKI

REGULAMIN PZW

GALERIA

NASZ NARYBEK

O NAS

PROWADZĄCY

ZAJĘCIA

PORADY

KSIĘGA GOŚCI

FORUM SZKÓŁKI

KONTAKT

ARCHIWUM

FILMY

 

Ogólnie jesteś

o2u.pl - 
darmowe liczniki  

Licznik Online

 

Autor - Grzegorz Major

Logo Szkółki autorstwa Grzegorza Majora 

REGULAMIN
 SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ „SUMIK” W LUBSKU

 

Podstawowym elementem uczestnictwa w Szkółce Wędkarskiej „Sumik” jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:

    - regulaminu amatorskiego połowu ryb

    - zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą

    - regulaminu wycieczek

2. Uczestnik podczas zajęć, wycieczek i wypraw wędkarskich wykonuje polecenia instruktora.

3. Zabrania się uczestnikom:

- samodzielnego oddalania się od grupy podczas wycieczek

- samodzielnego opuszczania pomieszczenia zajęć teoretycznych

- wchodzenia do wody bez zgody opiekunów

- pobierania i wynoszenia wędzisk i akcesorii wędkarskich bez zgody instruktora

- niszczenia wędzisk i akcesorii wędkarskich

- niszczenia pomocy edukacyjnych w postaci książek, plansz, tablic itp.

4. Uczestnik chcący brać udział w wyprawach wędkarskich musi przedstawić instruktorom pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

5. Uczestnik chcący opuścić pomieszczenie zajęć lub teren wyprawy wędkarskiej zobowiązany jest powiadomić o tym opiekunów.

6. O wszelkich uszkodzeniach wędzisk i akcesorii wędkarskich należy niezwłocznie powiadomić instruktora.

7. Każdy uczestnik odpowiedzialny jest za ład i porządek w miejscu przeprowadzanych zajęć.

8. Każde dolegliwości i urazy należy bezzwłocznie zgłosić instruktorom.

9. Uczestnik dba o dobre imię szkółki wędkarskiej.

10. Każdy uczestnik, który nie przestrzega regulaminu szkółki wędkarskiej zostanie natychmiastowo usunięty z listy uczestników.

 

 

 

 

Strona stworzona przez      Szkółka Sumik